Velkommen til Sommerfest og Generalforsamling på Kvilhaugen Gård torsdag 7. juni kl. 18.00

Velkommen til Sommerfest og Generalforsamling på Kvilhaugen Gård
torsdag 7. juni kl. 18.00
 

Påmelding på www.nidarosfondet.no innen 1. juni.


Tilbake