GRUNNKURS D 29.05. - 01.06.18 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim

Målgruppe:
Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.
Nødvendig etter gjeldende EØS-regler.
 
Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer.
Forskning, kunnskapshåndtering, kvalitetsarbeid.
30 timer: 4 dagers samling. 
 
Læringsmål:
1. Fra forskning til praksis
2. Fra ide til prosjekt
3. Refleksjon over egen praksis. Kvalitetsarbeid
4. Forskning i allmennmedisin
5. Problemstillinger ved multifarmasi.
 
Godkjenninger:
Allmennmedisin  Obligatoriske kurs: 30t
 
Kurskomite:
Nils Martinsen
 
NB! Hotell må bestilles av den enkelte og betales ved avreise 

Bestillingskode 180NIDARO

 
 
 

Tilbake