GRUNNKURS D 15. - 18.01.19 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim

Målgruppe:
Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.
Nødvendig etter gjeldende EØS-regler.
 
Radisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim
 
 
Bilderesultat for royal garden hotel trondheim
 
 
Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer.
Forskning, kunnskapshåndtering, kvalitetsarbeid.
30 timer: 4 dagers samling.
 
Læringsmål:
1. Fra forskning til praksis
2. Fra ide til prosjekt
3. Refleksjon over egen praksis. Kvalitetsarbeid
4. Forskning i allmennmedisin
5. Problemstillinger ved multifarmasi.
 
Godkjenninger:
Allmennmedisin  Obligatoriske kurs: 30t
 
Kurskomite:
Nils Martinsen
 
NB! Hotell må bestilles av den enkelte og betales ved avreise 

 

 

 

GRUNNKURS D 15. - 18. januar 2019 i TRONDHEIM

 

PROGRAM

 

Tirsdag 15. januar

 

 

DAG 1: Allmennmedisinsk forskning. Forskningsdesign

 

 

10.00 – 10.15

 

 

Kursåpning. Orientering om kurset.

 

10.15 – 11.00

 

 

Medisin i et historisk perspektiv.

Professor Svein Carstens, NTNU

 

11.00 – 11.30

 

 

  1. 1. Bli kjent med hverandre i gruppa. Oppgave for prosjektmøtene.

Forskning, er det noe for meg?

 

11.30 – 12.30

 

 

Lunsj.

 

12.30 – 13.15

 

 

Fra ide til prosjekt 1: Hva er en forskningsprotokoll og hva skal den inneholde?

Professor Roar Johnsen, ISM/NTNU

 

 

13.15 – 13.30

 

 

Pause

 

13.30 – 14.15

 

 

Fra ide til prosjekt 2: Metodevalg

Professor Roar Johnsen, ISM/NTNU

 

 

14.15 – 14.30

 

 

Pause

 

14.30 – 16.30

 

 

PROSJEKTMØTE 2. Fra ide til forskningsprotokoll.

 

16.30

 

 

Slutt for dagen.

 

 

 

 

 

 

Onsdag 16. januar

 

 

DAG 2: Forskningsdesign. Metoder og etikk.

 

 

 

08.30 – 09.30

 

 

Analyse av egen praksis. Hvilke verktøy har vi?

Sten Johannessen, Havstein legesenter, Trondheim

 

09.30 – 10.15

 

 

Øvelser i Audit, andre analysemetoder i egen praksis.

Sten Johannessen, Havstein legesenter, Trondheim

 

10.15 – 10.30

 

 

Pause.

 

10.30 – 11.30

 

  1. forts….

 

Sten Johannessen, Havstein legesenter

 

11.30 – 12.30

 

 

Lunsj

 

12.30 – 13.15

 

 

Kvalitative forskningsmetoder – hvorfor og hvordan? Forsker Line Melby, SINTEF/NTNU

 

 

13.15 – 13.30

 

 

Pause.

 

13.30 – 14.15

 

 

  1. vi forskningsetikken? Om farlig forskning før og nå».

 

Professor i medisinsk etikk Berge Solberg, ISM/NTNU

 

 

14.15 – 14.30

 

Pause.

 

14.30 – 15.15

 

 

“Trenger vi forskningsetikken? Om doping i forsknings-Norge»

 

Professor i medisinsk etikk Berge Solberg, ISM/NTNU

 

15.15 – 15.30

 

 

Pause.

 

15.30 – 16.30

 

 

PROSJEKTMØTE 3. Fra ide til forskningsprotokoll.

 

16.30

Slutt for dagen

 

 

 

 

 

08.30 – 09.15

 

Torsdag 17. januar

 

 

DAG 3: Medisinsk faglitteratur – kritisk lesning med eksempler. Statistikk.

 

 

 

 

Kritisk lesning av forskningsartikler og legemiddelinformasjon

Professor Johan Håkon Bjørngaard, ISM/NTNU

 

 

09.30 – 10.15

 

 

Kritisk lesning av forskningsartikler og legemiddelinformasjon forts..

Professor Johan Håkon Bjørngaard, ISM/NTNU

 

 

10.15 – 10.30

 

 

Pause.

 

10.30 – 11.15

 

 

Hvorfor er statistikk viktig?

Professor Johan Håkon Bjørngaard, ISM/NTNU

 

 

11.15 – 11.30

 

 

Pause

 

11.30 – 13.00

 

 

Kvantitativ metode og feilkilder.

Professor Johan Håkon Bjørngaard, ISM/NTNU

 

 

13.00 – 14.00

 

 

Lunsj.

 

14.00 – 15.30

 

 

PROSJEKTMØTE 4. Fra ide til forskningsprotokoll

 

 

 

15.30 – 15.45

 

 

Pause.

 

15.45 – 16.30

 

 

PROSJEKTMØTE 5. Fra ide til forskningsprotokoll

 

 

16.30

 

Slutt for dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 18. januar

 

 

DAG 4:

Forskningsdesign, allmennmedisinske studier, å begynne på et prosjekt, rapportering fra prosjektmøtene.

 

08.30 – 10.00

 

 

Legemiddelforskning i allmennpraksis – muligheter og utfordringer.

Olav Spigset, Overlege, professor dr.med., Avdeling for klinisk farmakologi,

St. Olavs Hospital.

 

 

 

10.00 – 10.15

 

 

Pause

 

10.15 – 12.00

 

 

PROSJEKTMØTE 6. Plenumssesjon – hver gruppe presenterer sitt prosjekt

 

12.00 – 1215

 

 

Oppsummering/Kursevaluering

 

12.15 – 13.00

 

 

Lunsj og vel hjem

 

 

 

 

 

 


 

Tilbake