GRUNNKURS A 29.05. - 01.06.18 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim

Allmennlegen og fastlegekontoret.
Faget, konsultasjonen, utdanning, praksisdrift, rekruttering, Helfo.
35 timer inkl. forberedende nettkurs, forberedt audit, 4 dagers samling (29 timer)

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Nødvendig etter gjeldende EØS-regler.
 

Grunnkurs A/EU-kurs 1: Allmennmedisin

 

Målgruppe: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i allmennmedisin

 

Tirsdag 29. Mai – fredag 1. Juni. Antall kurspoeng: 35

 

Kursansvarlig: Torstein Sakshaug og Morten Busch

 

PROGRAM

Tirsdag 29. Mai. Fastlegeordningens rammer. Praksisdrift.

 

08.30 – 08.45 Registrering. Deltagere leverer inn bevis for nettkurset.

08.45 – 09.15 Velkommen. Presentasjon av deltakere. T. Sakshaug

09.15 – 10.00 Oppstart i praksis. Innledende gruppearbeid T. Sakshaug

basert på kursdeltagernes egne erfaringer.

10.00 – 10.30 Oppsummering av gruppearbeidet. Evt spørsmål knyttet til nettkurset "Regelverket og fastlegekontoret".

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 12.00 Daglig drift legekontor. T. Sakshaug

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 Økonomi: Regnskap og regnskapsføring. T. Eklo

13.45 – 14.45 Det gode legekontoret med eksempel fra driften. T. Sakshaug

14.45 – 15.15 Spesialistutdanningen i allmennmedisin. T. Sakshaug

15.15 – 16.00 Oppsummering av dagen T Sakshaug

 

Dag 2 – Onsdag 30. Mai. Allmennmedisinske arbeidsmetoder

 

08.30 – 09.30 Allmennmedisinske arbeidsmetoder. H. Sundby

09.30 – 10.00 Informasjon om fagforeninger. T. Sakshaug10.00 –10.15 Pause

10.15 – 10.45 Presentasjon av HELFO og deres T. Nydal arbeidsoppgaver.

10.45 - 11.30 Forhåndsgodkjent og individuell refusjon (blå resept) T. Nydal

 1. praksis bruk. Bidragsordningen 5-22.

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30 Tolkning av Normaltariffen. Vanlige problemstillinger, T. Nydal

hvordan kan man få svar på spørsmål.

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.30 Legevaktsarbeid. Spørsmål fra nettkurset. D. McDonagh

 1. og handlingsstrategier på legevakten.

14.30 – 15.15 Faglige utfordringer fra legevakt. D. McDonagh

Strategi for å takle vanskelige situasjoner.

15.15 - 15.45 Oppsummering av dagen T. Sakshaug

 

Dag 3 – Torsdag 31. mai Konsultasjonen i allmennpraksis. Kommunikasjon.

Alle deltakere medbringer en pasientrolle for rollespill i gruppe.

 

08.30 – 10.15 Kort om konsultasjonsmetoder, pasientsentrert B. Mjølstad

metode. Kommunikasjonsutfordringer i praksis.

 

10.15 – 10.30 Pause

 

10.30 – 11.00 Diskusjon rollespill i plenum B. Mjølstad

 

11.00 – 11.30 Om tolkekunst og vanlige fallgruver på legekontoret B. Mjølstad

 

11.30 – 12.30 Lunch

 

Gruppeundervisning:

 

12.30 – 13.00 Kort introduksjon/ bli kjent runde i gruppen B. Mjølstad

 

13.00 – 13.30 Først rollespill B. Mjølstad

 

13.30 – 14.00 Andre rollespill B. Mjølstad

 

14.00 – 14.15 Pause

 

14.15– 14.45 Tredje rollespill B. Mjølstad

 

14.45 – 15.15 Fjerde rollespill B. Mjølstad

 

15.15– 15.30 Pause

 

Plenumundervisning:

 

15.30-16.00 Oppsummering B. Mjølstad

 

 

Dag 4 – Fredag 1. Juni Allmennmedisinsk identitet

 

08.30 – 09.00 Identitet som allmennlege – tilhørighet til faget. S. Westin

 

09.00 - 10.30 Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis. S. Westin

 

10.30 – 10.45 Pause

 

10.45 – 11.15 Sykdomspanoramaet i allmennmedisin. S. Westin

 

11.15 – 12.30 Fra pasientmøte til diagnose og journal. Den S. Westin

 1. klassifikasjonen ICPC.

 

12.30 Avslutning, lunch og hjemreise M. Busch

 

Læringsmål
 
1. Faget allmennmedisin. Identitet som allmennlege.
 • Kjenne til hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis.
 • Bidra til å utvikle en "allmennmedisinsk identitet".
 • Bli fortrolig med allmennmedisinske arbeidsmetoder.
2. Lege-pasient forhholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis.
 • Kjenne betydningen av lege-pasient forholdet.
 • Kjennskap til konsultasjonen som mål og middel.
 • Kjenne til hvordan man kan videreutvikle egne konsultsjonsferdigheter.
3. Praksisdrift. Fastlegeordningens rammer. Legevaktsarbeid.
 • Kjenne til vesentlige sider ved praksisdrift, fastlegeordningens rammer og legevaktsarbeid
4. Allmennmedisinske arbeidsmetoder.
 • Kjenne til hva som særtegner det allmennmedisinske arbeidet.
 • Kjenne til de mest vanlige allmennmedisinske arbeidsteknikker.
5. Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
 • Kjenne til regelverk rundt takstbruk og bli tryggere på hva som er riktig bruk av takster i grenseoppganger. 
 • Kjenne til prinsipper for økonomistyring i en fastlegepraksis.
 
Kurskomite:

Morten Busch og Torstein Sakshaug

 

NB! Hotell må bestilles av den enkelte og betales ved avreise 

Bestillingskode 1806NIDARO

 
Klikk her for påmelding
 
 
 

Tilbake