Falp-møte på Radisson Blu Royal Garden Hotel tirsdag 8. mai kl. 18.30

 

Kjære travle allmennleger!
 
Velkommen til FALP-møte tirsdag 8. mai kl. 18.30 på Royal Garden Hotel, møterom Brattøra.
 
Faglig program

18.30 – 18.40 Velkommen

18.40 – 19.15 Migle Karaliute og Simen Saksvik vil presentere sine prosjekter innenfor hodeskade. Migle sitt prosjekt går på behandling av vedvarende symptomer etter hodeskade med bruk av metakognitiv terapi. Simen forsker på søvnproblemer og fatigue etter hodeskade. Dette er pågående studier hvor fastlegene i byen oppfordres til å henvise aktuelle pasienter til Fys. Med. Lian.

19.15 – 19.30 Kaffepause

19.30 - 20.15 Nidaros DPS vil straks tilby et nytt behandlingstilbud til befolkningen i Sør-Trøndelag. «Internett veiledet behandling for depresjon og panikklidelse- et nytt behandlingstilbud i St Olav Hospital» Ved Elin Ulleberg, seksjonssjef Divisjon Psykisk Helsevern.

20.15 Tillitsvalgt Torstein Sakshaug har ordet.

Det serveres tapas med tilhørende drikke i Prins Olav Grill etter møtet.


Tilbake