Falp-møte på Radisson Blu Royal Garden Hote møterom Brattøtal tirsdag 4. desember kl. 18.30

 


 

Kjære alle allmennleger!

 

Velkommen til Falp-møte 4. desember kl. 18.30 på Royal Garden Hotel, møterom Brattøra. Tapas med tilhørende drikke serveres i Prins Olav Grill etter den faglige delen av møtet.


Helseplattformen og Fastlegene

18.30 - 19.00   «Whats in it» for fastlegene? v/ Lasse Folkvord.

 

Hva kommer med Helseplattformen?

Hvilke gevinster kan fastlegene få ved å benytte løsningen?

 

19.00 - 19.30   Hva ønsker vi av bidrag fra fastlegene for å kunne utvikle en løsning som understøtter arbeidsflyt på et fastlegekontor? v/Marte Walstad.

 

Hvordan tenker vi oss deltakelse av fastleger i konfigurering av løsningen

Hvordan kan fastleger rekrutteres inn i arbeidet?

 

19.30 - 19.45   Benstrekk        

 

19.45 - 20.15   Diskusjon

 

20.15 - 20.30   Jan Frode Rønning presenterer Betania Malvik sitt tilbud «Arbeidsrettet rehabilitering» (Avtale med Helse Midt-Norge RHF).

 

20.30 - 21.00   Tillitsvalgt Torstein Sakshaug har ordet.

Alle er velkommen på tapas i Prins Olav Grill etter den faglige delen av møtet!


Tilbake