GRUNNKURS A 29.05. - 01.06.18 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim

01-02-2018 WebSite Support

Allmennlegen og fastlegekontoret.
Faget, konsultasjonen, utdanning, praksisdrift, rekruttering, Helfo.
35 timer inkl. forberedende nettkurs, forberedt audit, 4 dagers samling (29 timer)

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Nødvendig etter gjeldende EØS-regler.

 
Læringsmål
 
1. Faget allmennmedisin. Identitet som allmennlege.
 • Kjenne til hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis.
 • Bidra til å utvikle en "allmennmedisinsk identitet".
 • Bli fortrolig med allmennmedisinske arbeidsmetoder.
2. Lege-pasient forhholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis.
 • Kjenne betydningen av lege-pasient forholdet.
 • Kjennskap til konsultasjonen som mål og middel.
 • Kjenne til hvordan man kan videreutvikle egne konsultsjonsferdigheter.
3. Praksisdrift. Fastlegeordningens rammer. Legevaktsarbeid.
 • Kjenne til vesentlige sider ved praksisdrift, fastlegeordningens rammer og legevaktsarbeid
4. Allmennmedisinske arbeidsmetoder.
 • Kjenne til hva som særtegner det allmennmedisinske arbeidet.
 • Kjenne til de mest vanlige allmennmedisinske arbeidsteknikker.
5. Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
 • Kjenne til regelverk rundt takstbruk og bli tryggere på hva som er riktig bruk av takster i grenseoppganger. 
 • Kjenne til prinsipper for økonomistyring i en fastlegepraksis.
 
Kurskomite:

Morten Busch og Torstein Sakshaug

 

NB! Hotell må bestilles av den enkelte og betales ved avreise 

Bestillingskode 1806NIDARO