FORSKNING

 

Nidarosfondet til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag (nedenfor kalt Fondet) er en alminnelig stiftelse og ble opprettet 6/10 1983 av allmennpraktiserende leger i Sør-Trøndelag. Kapitalen opparbeides ved inntekter fra kurs og produksjon av undervisningsmateriell, samt salg av informasjons- og utstillingsplasser til firma ved kurs for allmennpraktiserende leger. Fondet skal til enhver tid drives i samsvar med etiske retningslinjer vedtatt av Dnlf.

Målsettingen var å gi allmennpraktikere og helsepersonell en spennende arena for faglig kompetanseheving, samt å øremerke inntekter til videre utvikling og tildelinger for forskning. Utgangspunktet var geografisk begrenset til Sør-Trøndelag, men man oppdaget etter hvert at behovet og interessen var av nasjonal karakter.

Fondets utvikling har gått via en passiv rolle som bevilgende instans og hjelper til de som trengte støtte til fagutvikling – over til rollen som aktiv deltaker i prosessen omkring legers og helsepersonells videre- og etterutdanning.

Fondets formål er å øke og formidle kunnskaper innenfor det allmennmedisinske fagområde, samt fremme grunn-, videre- og etterutdannelsen av leger i allmennmedisin.

 

AKTUELLE PROSJEKTER

Arkiv

OM DENNE SIDEN

Her vil vi i Nidarosfondet snart sette søkelyset mot prosjekter vi har støttet.