GRUNNKURS A 04. - 07. juni 2019 på Britannia Hotel

 

Kurset er fra 2018 delt inn i to deler; 6 timers forberedende nettdel (del 1) og firedagers samling (del 2).

Før du kan delta på del 2 må du:
•bestå alle modulprøver del 1 og fylle ut auditskjemaet
•bestille nettkursfaktura som du mottar i posten, og betale den (husk separat kursavgift for samlingsdel)
•motta kursbeviset på mail.

Målgruppe:

Allmennleger

Godkjenninger:

Allmennmedisin obligatoriske kurs: 30 timer

Program:

Grunnkurs A, Allmennlegen og fastlegekontoret                                         

                                         

Tirsdag 04.06    Fastlegeordningens rammer. Praksisdrift. HELFO                        

08.30                  Registrering og innlevering av kursbevis nettkurs

Christine Karlsen og Torstein Sakshaug

08.45                  Velkommen og presentasjonsrunde; navn, utdanningssted, nåværende arbeidssted. Målsetning for kurset.              

09.15-10.30       Oppstart i praksis. Innledende gruppearbeid basert på kursdeltagernes egne erfaringer/ utfordringer ved oppstart som fastlege.                  

Inntreden i praksis, vikariater,  organisering/oppgavedeling, hverdagen på legekontoret, oppfylle forskriftskrav. Presentasjon av «Oppstarthåndbok i allmennpraksis». Spørsmål fra nettkurset osv.     

Torstein Sakshaug

                                         

10.30                  Pause

10.45-11.30       Allmennmedisinens plass i helsetjenesten – hvor stramme rammer og forskrifter? Fastlegeforskriften.                     

Torstein Sakshaug

11.30-12.30       Lunsj                  

12.30-13.00       Presentasjon av HELFO og kort om deres arbeidsoppgaver. Spørsmål fra nettkurset? Elektronisk legeoppgjør, vanlige problemstillinger/feil.                

Fjellsetnes/Kvernberg

13.00-13.45       Forhåndsgodkjent og individuell refusjon (blå resept) i praksis bruk. Bidragsordningen § 5-22.

Bente Kvernberg

13.45    Pause                

14.00-16.00       Tolkning av Normaltariffen - vanlige problemstillinger/feil, hvordan kan man hente svar og uklarheter med hensyn til tolkning

                            Sølvi Fjellsetnes

                                         

                                         

 

 

 

Onsdag 05.06    Konsultasjonen i allmennpraksis. Kommunikasjon.

Alle deltakere medbringer en pasientrolle som kan rollespilles i gruppen.                         

                                         

08.30                  Kort om konsultasjonsmetoder, pasientsentrert metode. Kommunikasjonsutfordringer i praksis. Rollespillverksted.                       

Bente Mjølstad

10.15                  Pause                

10.30                  Diskusjon rollespill i plenum                   

Bente Mjølstad

11.00                  Om tolkekunst og vanlige fallgruver på legekontoret                   

Bente Mjølstad

11.30                  Lunsj                  

Deretter gruppeundervisning, ansvarlig Bente Mjølstad                                         

12.30                  Kort introduksjon/bli kjent runde i gruppen                                 

13.00                  Først rollespill; fokus på åpning av konsultasjonen                       

13.30                  Andre rollespill (10 min rollespill + 20 min refleksjon)                 

14.00                  Pause  

14.15                  Tredje rollespill (10 min rollespill + 20 min refleksjon)                 

14.45                  Fjerde rollespill (10 min rollespill + 20 min refleksjon)                 

15.15                  Pause                

Deretter plenum                                       

15.30-16.00       Oppsummering             

Bente Mjølstad

                                         

 

Torsdag 06.06   Allmennmedisinske arbeidsmetoder, DNLF og spesialisering.                

08.30                  Allmennmedisinske arbeidsmetoder.                 

Harald Sundby og Christine Karlsen

09.30                  Informasjon om fag(lige) foreninger. Legeforeningen, Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin                   

Christine Karlsen

10.00-10-15       Pause                

10.15-11.30       Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis, - Utvikling, historikk, særtrekk, samfunnsperspektiv                          

Steinar Westin

11.30                  Lunsj                  

12.30                  Sykdomspanoramaet i allmennmedisin, Allmennmedisinsk epidemiologi                                 Steinar Westin

13.00                  Fra pasientmøte til diagnose og journal. Den allmennmedisinske klassifikasjonen ICPC.                        

Steinar Westin

13.45                  Pause                

14.00-15.00       Økonomi: Regnskap og regnskapsføring. Kostnadsfordeling.                    

Tore Eklo

15.15-16.00       Spesialistutdanningen i allmennmedisin/LIS3. Orientering, læringsmål osv.                            Lars Christian Lervik

                                         

Fredag 07.06     Drift av legekontor, legevakt                  

08.30                  Daglig drift: Organisering av hverdagen, timebok, ø-hjelpstimer, telefontilgjengelighet, hjemmebesøk, interne møter. medarbeidersamtaler.                  Torstein Sakshaug

10.00                  Pause                

10.15-11.00       Det gode legekontoret: organisering av hverdagen, jobbe med å bedre tilgjengeligheten, konfliktforebyggende arbeid, ledelse i legekontoret                 Torstein Sakshaug

11.00-11.15       Pause                

11.15-12.30       Faglige problemstillinger på legevakt. Akutte medisinske og kirurgiske utfordringer på legevakt. Organisering av legevakt som del av allmennlegetjenesten                          Torstein Sakshaug

12.30                  Avslutning og evaluering                          

13.00 - 14.00     Lunsj og hjemreise                      

 

Praktisk informasjon:

Kurs:                                 Grunnkurs A

Tid:                                   04. – 07.06.19

Sted:                                Britannia Hotel Trondheim

Adr.:                                 Dronningensgate 5, 7011 Trondheim Tlf. 73 80 08 00

Påmeldingsfrist:           15.04.19

Kursavgiften:                 Kr. 6 500,-. Den faktureres sammen med obligatorisk dagpakke en måned før kursstart.

Kurset starter kl. 08.30 tirsdag morgen. Overnatting fra dagen før dekkes av Fond II når det er nødvendig for å rekke kursstart. Kurset er ferdig etter lunsj kl. 13.00 fredag.

Flybuss til hotellet tar ca. 40 min.

OBS: Hotellrom må bestilles av den enkelte deltaker, senest 3. mai for å få avtalepris.

Send mail til:        contact@britannina.no

Eller ring:              73 800 800

Oppgi kode:        nidarosfondet040619

Kurskomite:

Morten Busch og Torstein Sakshaug

Nidarosfondet

Andre opplysninger:

Avbestillingsregler: Ubetalt kursavgift er ikke avbestilling god nok. Avbestilling 10 dager før kursstart vil bli belastet med et avbestillingsgebyr på kr. 1000,-. Ved senere avbestilling må full kursavgift betales.

Du kan i etterkant søke refusjon fra Fond II for kursavgift, reise, overnatting og diett.

Husk å ta vare på faktura og originalbilag.

Reise til og fra bestilles selv, enten på nettet eller via Legeforeningens reisebyrå BCD Travel, tlf. 22 47 88 50. E-post: travel@bcdtravel.no. Legeforeningen har bl.a. avtale med Norwegian.

 

 


Tilbake