GRUNNKURS D 13. - 16. MAI 2019 på Britannia Hotel

 

 

Praktisk informasjon

Kursavgiften er på 6500,-. Den faktureres sammen med dagpakke en måned før kursstart.

Kurset starter 10.00 mandag morgen. Overnatting fra dagen før dekkes av Fond II når det er nødvendig for å rekke kursstart.

Kurset avslutter etter lunsj kl. 13.00 torsdag.

Flytider/flybuss:

Flyet må lande senest kl. 09.00 på Trondheim Lufthavn Værnes for å rekke kursstart. Flybussen som går til hotellet bruker 35 min.

Hotell: Britannia Hotel Trondheim.

Husk å bestille hotellrom innen 1. april for å få avtalepris.

Avmeldingfrist er 1. april. Ved avmelding etter denne dato refunderes kursavgiften ikke.

 

MELD DEG PÅ HER

 

 

PROGRAM

 

Mandag

 

 

DAG 1: Allmennmedisinsk forskning. Forskningsdesign.

 

 

10.00 – 10.15

 

Kursåpning. Orientering om kurset

 

 

10.15 – 11.00

 

Medisin i et historisk perspektiv

Professor Svein Carstens, NTNU

 

 

11.00 – 11.30

 

PROSJEKTMØTE 1. Bli kjent i gruppa. Oppgave for prosjektmøtene.

Kursleder Nils Martinsen, ISM/NTNU

 

 

11.30 – 12.30

 

Lunsj.

 

 

12.30 – 13.15

 

Fra idé til prosjekt 1: Hva er en forskningsprotokoll og hva skal den inneholde?

Professor Roar Johnsen, ISM/NTNU

 

 

13.15 – 13.30

 

Pause

 

 

13.30 – 14.15

 

Fra idé til prosjekt 2: Metodevalg

Professor Roar Johnsen, ISM/NTNU

 

 

14.15 – 14.30

 

Pause

 

 

14.30 – 16.30

 

PROSJEKTMØTE 2. Fra idé til forskningsprotokoll

Kursleder Nils Martinsen, ISM/NTNU

 

 

16.30

 

Slutt for dagen.

 

 

 

 

 

Tirsdag

 

 

DAG 2: Forskningsdesign. Metoder og etikk.

 

 

08.30 – 09.30

 

Analyse av egen praksis. Hvilke verktøy har vi?

Spesialist i allmennmedisin Sten Johannessen, Trondheim

 

 

09.30 – 10.15

 

Øvelser i Audit. Analysemetoder i egen praksis.

Spesialist i allmennmedisin Sten Johannessen, Trondheim

 

 

10.15 – 10.30

 

Pause.

 

 

10.30 – 11.30

 

Audit…fortsettelse…

Spesialist i allmennmedisin Sten Johannessen, Trondheim

 

 

11.30 – 12.30

 

Lunsj

 

 

12.30 – 13.15

 

Kvalitativeforskningsmetoder – hvorfor og hvordan?

Forsker Line Melby, SINTEF/NTNU

 

 

13.15 – 13.30

 

Pause

 

 

13.30 – 14.15

 

Trenger vi forskningsetikken? Om farlig forskning før og nå.

Professor i medisinsk etikk Berge Solberg, ISM/NTNU

 

 

14.15 – 14.30

 

Pause

 

 

14.30 – 15.15

 

Trenger vi forskningsetikken? Om doping i forsknings-Norge.

Professor i medisinsk etikk Berge Solberg, ISM/NTNU

 

 

15.15 – 15.30

 

PROSJEKTMØTE 3. Fra idé til forskningsprotokoll

Kursleder Nils Martinsen, ISM/NTNU

 

 

16.30

 

Slutt for dagen.

 

 

 

 

 

Onsdag

 

 

DAG 3: Medisinsk faglitteratur – kritisk lesning med eksempler. Statistikk.

 

 

08.30 – 09.15

 

Kritisk lesning av forskningsartikler og legemiddelinformasjon

Professor Johan Håkon Bjørngaard, ISM/NTNU

 

 

09.15 – 09.30

 

Pause

 

 

09.30 – 10.15

 

Kritisk lesning av forskningsartikler og legemiddelinformasjon forts..

Professor Johan Håkon Bjørngaard, ISM/NTNU

 

 

10.15 – 10.30

 

Pause

 

 

10.30 – 11.15

 

Hvorfor er statistikk viktig?

Professor Johan Håkon Bjørngaard, ISM/NTNU

 

 

11.15 – 11.30

 

Pause

 

 

11.30 – 13.00

 

Kvantitaiv metode og feilkilder.

Professor Johan Håkon Bjørngaard, ISM/NTNU

 

 

13.00 – 14.00

 

Lunsj.

 

 

14.00 – 15.30

 

PROSJEKTMØTE 4. Fra idé til forskningsprotokoll.

Kursleder Nils Martinsen, ISM/NTNU

 

 

15.30 – 15.45

 

Pause

 

 

15.45 – 16.30

 

PROSJEKTMØTE 5. Fra idé til forskningsprotokoll.

Kursleder Nils Martinsen, ISM/NTNU

 

 

16.30

 

Slutt for dagen

 

 

Torsdag

 

 

DAG 4. Forskningsdesign, allmennmedisinske studier, å begynne et prosjekt. Rapportering fra prosjektmøtene – kursprøve

 

 

08.30 – 10.00

 

Legemiddelforskning i allmennpraksis – muligheter og utfordringer.

Professor dr.med Olav Spigset, Avd fot klinisk farmakolgi, St.Olavs Hospital/NTNU

 

 

10.00 – 10.15

 

Pause.

 

 

10.15 – 12.15

 

PROSJEKTMØTE 6. Plenumssesjon – hver gruppe presenterer sitt prosjekt. Kursprøve.

Kursleder Nils Martinsen, ISM/NTNU

 

 

12.15 – 12.30

 

Avslutning og kursevaluering

 

 

12.30

 

Lunsj og vel hjem

 

 

 

 

 

 


Tilbake