Falp-møte på Radisson Blu Royal Garden Hote møterom Brattøtal tirsdag 6. november kl. 18.30

 


 

FALP-møte 6. november kl. 18.30 på Royal Garden Hotel, møterom Brattøra.

 

Kjære allmennleger!

 

Velkommen til Falp-møte 6. november kl. 18.30 på Royal Garden Hotel, møterom Brattøra. Tapas med tilhørende drikke serveres i Prins Olav Grill etter den faglige delen av møtet.

Program for kvelden:
18.30 – 19.15 Et lite show om kapasitetspress i helsetjenesten! Andreas Asheim og Johan Håkon Bjørngaard. Nærmere presentasjon under.
19.15 – 19.30 Kaffepause
19.30 – 20.15 Fastlegene i samtale med Asheim og Bjørngaard. 20.15 – 20.25 Tilbudet vårt ved LHL-klinikkene ved Anders S. Jullumstrø.
20.25 – 20.35 Medisinstudent Ragne Victoria Stauri jobber med en studie om prevensjonsforskrivning og langtidsvirkende prevensjon (LARC). Presentasjon av studien.
20.35 Tillitsvalgt Torstein Sakshaug har ordet, evt.
Andreas Asheim, PhD, Forsker ved Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU), St. Olavs hospital, og 1. amanuensis 2 ved NTNU Institutt for matematiske fag (IMF) Johan Håkon Bjørngaard, PhD, Professor ved NTNU Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)
Er lengre oppholdstid i akuttmottaket et problem for pasientsikkerheten?
For tiden jobbes det med et større prosjekt om kapasitetspress i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette er et samarbeid mellom bl.a. Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og St. Olavs hospital. Vi bruker nye metodologiske tilnærminger for å besvare spørsmål om kausale sammenhenger i registerdata. Tradisjonelt tenker man at randomiserte forsøk er en forutsetning for å studere slikt.
Et av prosjektets første studieobjekter har vært Akuttmottaket ved St. Olavs hospital. De siste årene har mottaket hatt en stor økning av pasienter med medfølgende bekymringsmeldinger fra ansatte og myndigheter. Bekymringene har stort sett vært basert på anekdoter. Akuttmottaket har siden 2010 hatt en grundig registrering av logistiske data – inn-tid, ut-tid, hastegrad, osv. Disse dataene kan vi bruke til å studere om forlenget oppholdstid på grunn av kapasitetspress faktisk er et problem. En utfordring da er at pasienter med lang og kort oppholdstid ikke er sammenlignbare, de sykeste pasientene blir prioritert. Et nytt studiedesign gir oss muligheten til å analysere effekten av forlenget oppholdstid i akuttmottaket på risiko for død.


Tilbake