Nidarosfondet - til fremme av
allmennmedisinen i Trøndelag


Fondets formål er å øke og formidle kunnskaper innenfor det allmennmedisinske fagområde, samt fremme grunn-, videre- og etterutdannelsen av leger i allmennmedisin.
Les mer

Nidarosfondet

Nidarosfondet ble opprettet i 1983 av allmennpraktiserende leger i Trøndelag og ideen bak fondet var å benytte overskudd fra kursvirksomhet til å fremme utviklingen av faget allmennsmedisin. Dette var en viktig tidsepoke hvor styrking av allmennmedisinerens faglige identitet stod sentralt. Samme år ble NSAM etablert og i 1985 ble allmennmedisin godkjent som egen spesialitet.

Les mer om oss

Kurs og møter

GRUNNKURS D 13.05.19 - 16.05.19
 Britannia Hotel Trondheim

Kurs og møter

GRUNNKURS A 04.06.19 - 07.06.19
Britannia Hotel Trondheim

Aktuelt

Velkommen til Sommerfest og Generalforsamling på Britanna Hotell torsdag 23. mai kl. 18.00

Les mer


Nidaroskongressen

Leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten i hele vårt langstrakte land inviteres til spennende faglige kurs av høy kvalitet, samt trivelige sosiale arrangement uka igjennom!

Besøk Nidaroskongressens nettsider

Søk støtte

For å søke støtte i Nidarosfondet er den forutsetning at prosjektet har en allmennmedisinsk forankring. I tillegg må de som søker ha en geografisk tilknytning til Trøndelag.

Les mer om støtteordningen